Általános feltételek

Minden 21. megrendelés nyer - az online áruházban vagy az alkalmazásban a 20.04.22. és 20.04.24. közötti időszakban leadott megrendelések részt vesznek a versenyben.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A verseny szervezője

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +36 140 88186 | www.horze.hu | E-mail: vevoszolgalat@horze.com

Korlátolt felelősségű társaság, székhely: Fulda, AG Fulda, HRB 7995

Ügyvezetők: Viola Rebmann, Niko Neuhof | ÁFA-azonosító: DE 288 579 384

Részvételi jogosultság: A versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött személy, aki az e-kereskedelmi weboldalunkon vásárol. A Horze Csoport alkalmazottai és közvetlen családtagjaik nem vehetnek részt a versenyben.

Ha egy résztvevő korlátozottan cselekvőképes, a törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

A szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon személyeket a részvételből, ha erre alapos okok szólnak. Ilyen érvényes okok például a következők

o Manipuláció a versenyhez való hozzáféréssel vagy a verseny lebonyolításával kapcsolatban

o A jelen feltételek megsértése

o tisztességtelen kereskedelem vagy hamis vagy félrevezető információk a versenyben való részvétellel kapcsolatban.

A KAMPÁNY LEÍRÁSA ÉS A VERSENY IDŐTARTAMA

A kampány időtartama alatt minden 21., az alkalmazásban vagy az online boltban leadott rendelés után visszatérítést lehet nyerni. A visszatérítés maximális összege 80.000 HUF. A nyeremények nem átruházhatók, nem téríthetők vissza és nem cserélhetők készpénzre vagy más nyereményekre. A nyertesekkel a kampányidőszak végén az ügyfélszolgálat veszi fel a kapcsolatot.

Ez a promóció csak a közvetlenül a weboldalunkon vagy alkalmazásunkon keresztül történő végfelhasználói vásárlásokra érvényes.

EGYÉB

Adatvédelem: A nyereményjátékban való részvételhez személyes adatok megadása szükséges. A résztvevő szavatolja, hogy az általa megadott személyes adatok, különösen a keresztnév, vezetéknév és e-mail cím a valóságnak megfelelnek. A verseny során megadott személyes adatokat kizárólag a verseny céljaira használjuk fel. Minden adatot bizalmasan kezelünk, és előzetes hozzájárulás nélkül semmilyen más célra nem használjuk fel.

Felelősség: A Horze International GmbH nem vállal felelősséget a versenyben való részvétel vagy az elnyert nyeremények felhasználása során esetlegesen bekövetkező veszteségekért, károkért vagy sérülésekért. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése, valamint a csalárd módon elhallgatott hibák esetén.

Módosítások és megszüntetés: A Horze International GmbH fenntartja a jogot, hogy a feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy a versenyt megszüntesse.

Jogorvoslat: A jogorvoslat kizárt. A Horze International GmbH versenyre vonatkozó döntései véglegesek. Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, az nem érinti a többi feltétel érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához legközelebb álló, jogilag megengedett rendelkezés alkalmazandó. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a jelen részvételi feltételek hiányosak.